حسین زارعی

حسین زارعی
بیوگرافی و رزومه مربی :

دیپلم
مقام اولی توابع بوکس۱۳۹۵
مقام اولی استانی کیک بوکسینگ۱۳۹۵قرچک
مقام دومی استانی شوت بوکسینگ ۱۳۹۸ورامین
مقام اولی کیک بوکسینگ ۱۳۹۹ورامین استانی
مقام اول کیک بوکسینگ استانی قرچک ۱۴۰۰
مقام دوم کشوری کیک بوکسینگ
مقام اولی کشوری کیک بوکسینگ شوش۱۴۰۱

مقام اولی کیک جیتسو mma ۱۴۰۱شوش
مقام اولی مسابقات mma ۱۴۰۱شمال
مقام اولی mma کشوری سمنان۱۴۰۲

راه های ارتباطی :

09355967364

شهر و استان : تهران ، تهران
رشته ورزشی : ام ام ای ، بوکس 

آدرس و زمان تمرینات مربی :

قرچک سالن ورزشی ملاآقایی باشگاه برگزیدگان
روزهای فردساعت۱۹/۳۰الی۲۱باقرابادمجموعه ورزشی ملا اقایی باشگاه برگزیدگان

مربی پلاس :

رنگ سبز = پشتیبانی مربی
رنگ قرمز = عدم پشتیانی مربی

گالری تصاویر مربی
لاتین باکس

Hossein Zarei
MMA coach in Tehran

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room