حمید رشیدی

حمید رشیدی
بیوگرافی و رزومه مربی :

متولد 2 آبان 1353 – اهواز- خوزستان
وزنه برداری 
دارنده مدال طال اولین دوره بازیهای غرب آسیا- تهران 1997 -دسته 94 کیلوگرم
دارنده مدال طال مسابقات قهرمانی وزنه برداری جام فجر ( جام انقالب ) اهواز 1376
قهرمان جوانان کشور وعضو تیم ملی جوانان ایران سال 1372 – 1373
قهرمانی چندین دوره مسابقات قهرمانی باشگاههای اسیا با تیم مناطق نفتخیز 6 مدال نقره – 3 مدال برنز
عضو تیم ملی بزرگسالان ایران بعد از قهرمانی در مسابقات قهرمانی کشور سال 1374 مسجد سلیمان که ان زمان تازه مربی سرشناس
بلغاری بنام یوردان ایوانف به ایران آمد و من را انتخاب کرد و از سال 1374 لغایت 1377 افتخار شاگردی ایشان را داشتم.
سرمربی تیم های ملی نوجوانان و جوانان جمهوری اسالمی ایران که با هدایت وی تیم ملی ایران درمسابقات قهرمانی جوانان جهان
تاشکند توانست برای سومین بار متوالی ( هتریک ) قهرمان جوانان جهان شود . ازبکستان 2018 شهر
انتخاب بهترین مربی وکسب لوح یاد بود در مسابقات قهرمانی باشگاههای جوانان آسیا – چین 2004 وقتیکه سرمربی تیم وزنه برداری
باشگاه ملی حفاری ایران بود.
.اولین خوزستانی که با افتخار بعنوان سرمربی تیم ملی پایه وزنه برداری نوجوانان و جوانان ج. ا. ایران شد.

سابقه مدال وافتخارات  :

وزنه برداری جمهوری اسالمی ایران 

جهان :  

مسابقات قهرمانی جوانان جهان ازبکستان – تاشکند2018 – کاپ قهرمانی تیم – سرمربی 

آسیا :  

مسابقات اولین دوره بازیهای غرب آسیا تهران 1997 – مدال طال – وزنه بردار – دسته 94 کیلوگرم 

مسابقات قهرمانی باشگاههای بزرگساالن آسیا چین 2001 -مدال نقره – وزنه بردار – دسته 105 کیلوگرم  

مسابقات قهرمانی باشگاههای بزرگساالن آسیا چین 1999 -مدال برنز – وزنه بردار – دسته 94 کیلوگرم  

مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ازبکستان – گرگانج 2018 – کاپ قهرمان تیم ایران – سرمربی 

بین المللی :  

مسابقات قهرمانی جام اکو – ماهشهر 1373 – مدال طال – دسته 91 کیلوگرم ( عضو تیم ملی جوانان ایران )  

مسابقات قهرمانی جام فجر – اهواز 1376 – مدال طال – دسته 94 کیلوگرم

دست آوردها :  

اولین خوزستانی که با افتخار بعنوان سرمربی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان وجوانان ج ا.ایران شد.  

کسب لوح ویادبود بهترین مربی باشگاههای اسیا درسال 1384 چین- سرمربی باشگاه ملی حفاری ایران  

مدرک تحصیلی : کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه آزاد شوشتر1386 

مهندس تکنولوژی وفناوری اطالعات وارتباطات از دانشکده فنی کارون شهید چمران اهواز 1393 

داور بین المللی فدراسیون جهانی وزنه برداری- درجه 2 بین المللی  

کارت مربیگری بین المللی درجه یک از کمیته ملی المپیک ایران 1389-تهران 

رئیس هیئت وزنه برداری شهرستان اهوازازسال1384 الی1388 

نائب رئیس هیئت وزنه برداری استان خوزستان سال1389الی 1390 

دبیر هیئت وزنه برداری استان خوزستان سال 1391 

عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ملی حفاری ایران 1396 الی1397 

سرپرست وسرمربی تیم وزنه برداری باشگاه ملی حفاری ایران 1384 الی 1386 

مربی تیم جوانان وبزرگساالن صنعت نفت اهواز ازسال1386 الی1396 

سرمربی تیم ملی وزنه برداری نوجوان وجوانان ج. ا. ایران ازسال1396 الی1397 

عضوهیئت مدیره ورزشی باشگاه شرکت ملی حفاری ایران 1397 

مدیر فنی وسرمربی تیم وزنه برداری باشگاه فوالد خوزستان از سال1399 الی1400 

کارشناس وزنه برداری در برنامه رسانه های ورزشی ایران 

راه های ارتباطی :

۰۹۱۶۶۱۴۵۴۱۰

شهر و استان : خوزستان ، اهواز
رشته ورزشی : وزنه برداری

آدرس و زمان تمرینات مربی :

____

مربی پلاس :

رنگ سبز = پشتیبانی مربی
رنگ قرمز = عدم پشتیانی مربی

گالری تصاویر مربی
لاتین باکس

Hamid Rashidi
Weightlifting coach in Ahvaz

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room