علی چگن

علی چگن

بیوگرافی و روزمه مربی :

رزومه:
مقام های قهرمانی ملی :
کسب مقام اول مسابقات استانی میکس کیک بوکسینگ در استایل مبارزه در شهرستان برازجان سال ۱۳۹۷
کسب مقام دوم مسابقات استانی کاپ آزاد در استایل مبارزه در شهرستان آبادان سال ۱۳۹۸

کسب مقام اول مسابقات استانی کیک بوکسینگ در استایل مبارزه در شهرستان شیراز سال ۱۳۹۹
کسب مقام دوم مسابقات کشوری آلتیمیت کیک بوکسینگ در استایل دفاع شخصی سال ۱۴۰۰
کسب مقام اول مسابقات استانی نیو فایت کیک بوکسینگ در استایل دفاع شخصی شهر گیلان سال ۱۴۰۰
کسب مقام اول مسابقات کشوری نیو فایت کیک بوکسینگ در استایل مبارزه سال ۱۴۰۰
کسب مقام اول مسابقات استانی نیو فایت کیک بوکسینگ استایل مبارزه در شهر گیلان سال ۱۴۰۰
کسب مقام دوم مسابقات استانی کمیته جیت کاندو A در استایل دفاع شخصی در شهر تهران سال ۱۴۰۰
کسب مقام اول مسابقات کشوری سازمان بین المللی شین کی جوتسو در استایل مبارزه سال ۱۴۰۰
کسب مقام سوم مسابقات کشوری شین دو کیو کوشین استایل دفاع شخصی سال ۱۴۰۰
کسب مقام اول مسابقات استانی اسپرت کیک بوکسینگ در استایل هنرهای فردی در شهر اصفهان سال ۱۴۰۰
کسب مقام اول مسابقات چند جانبه کشوری جودو استایل دفاع شخصی سال ۱۴۰۰
کسب مقام اول مسابقات استانی انجمن بین المللی میکس کیک بوکسینگ در استایل مبارزه در شهر شیراز سال ۱۴۰۰
کسب مقام اول مسابقات چند جانبه کشوری سازمان بین المللی شین کی جوتسو در استایل دفاع شخصی سال ۱۴۰۱
کسب مقام اول مسابقات استانی کمیته کیک بوکسینگ واسکو در استایل دفاع شخصی در شهر اهواز سال۱ ۱۴۰
کسب مقام اول مسابقات استانی کیک بوکسینگ imao در استایل مبارزه در شهر اهواز سال ۱۴۰۱

مقام های قهرمانی بین المللی :
کسب مقام اول مسابقات بین المللی کنفدراسیون هنرهای رزمی وماک در استایل مبارزه در کشور ایران سال ۲۰۲۱
کسب مقام اول مسابقات کمربند طلایی قهرمانی جهان کنفدراسیون هنر های رزمی وماک و موسسه بین المللی رزمی imo در استایل مبارزه در کشور ایران سال ۲۰۲۱
کسب مقام اول مسابقات بین المللی موسسه رزمی imo در استایل مبارزه در کشور ایران سال ۲۰۲۲
کسب مقام اول مسابقات بین المللی موسسه رزمی imo در استایل مبارزه و دفاع شخصی در کشور ایران سال ۲۰۲۳
سمت های ورزشی ملی :
گواهینامه مربیگری درجه ۳ فدراسیونی رشته کیک بوکسینگ wasco
گواهینامه داوری درجه ۳ رشته کیک بوکسینگ wasco
گواهینامه مربیگری درجه ۳ میکس کیک بوکسینگ
گواهینامه مربیگری درجه c بین المللی میکس کیک بوکسینگ
گواهینامه فنی کمربند مشکی دان ۱ رشته میکس کیک بوکسینگ
گواهینامه فنی کمربند مشکی دان ۲ رشته کیک بوکسینگ واسکو
گواهینامه فنی کمربند مشکی دان ۳ رشته کیک بوکسینگ واسکو
گواهینامه پایان دوره دپارتمان مراقبت وتشریفات موسسه رزم ترکیبی لیان جان پاس imo
گواهینامه پایان دوره دپارتمان اسکورت و تشریفات موسسه بین المللی دفاع نوین پارس IDO
نماینده دپارتمان اسکورت و تشریفات موسسه بین المللی دفاع نوین پارس IDO استان بوشهر

راه های ارتباطی :

۰۹۱۷۹۰۶۵۳۸۲

شهر و استان : بوشهر 
رشته ورزشی : کاراته ، فول کیک بوکسینگ ، فول کنتاکت ، کیک بوسینگ wka ,میکس کیک بوکسینگ ، کیک بوکسینگ واسکو ، دفاع شخصی

آدرس و زمان تمرینات مربی :
____

مربی پلاس :

رنگ سبز = پشتیبانی مربی
رنگ قرمز = عدم پشتیانی مربی

گالری تصاویر مربی

لاتین باکس

Ali Chegen
Kickboxing coach in Bushehr

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room