logonewdesigenwhitee

اینجایی که هستی بخش حرفه ای مربینو هستش ، بهترین ها اینجان

هدی سوزنگر

هدی سوزنگر

رزومه : 
کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

نائب رئیس کمیته فریزبی بانوان اهواز 
رئیس کمیته برایتونیک در آب استان خوزستان 
دبیر تربیت بدنی آموزش پرورش استان البرز

دوره ها و گواهینامه ها : 
مربیگری شنا
ایروبیک در آب
مربی برایتونیک 
دوره بدنسازی در آب
ورزش درمانی در آب 
دوره برایتونیک در آب 
کارگاه اموزشی تمرینات قدرتی در آب
کارگاه ورزش در آب سالمندان
کارگاه هیدروتراپی
مدرس کارگاه آموزشی ورزش در آب 
شرکت در سمینار آموزشی منشی گری الکترونیکی داوری والیبال 
کارگاه آموزشی تغذیه و چربی سوزی 
کارگاه آموزشی پیلاتس در آب 
کارگاه آموزشی برایتونیک در آب 
داوری والیبال 
کارگاه آموزشی طراحی تمرینات مقاومتی 
مربیگری آمادگی جسمانی 

راه های ارتباط با مربی

شماره تماس : 09909549621

رشته های ورزشی: شنا ,فیتنس در آب و آبدرمانی 

شهر محل فعالیت : البرز – کرج

آدرس باشگاه : _

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room