مربینو

بهترین اطلاعیه های ورزشی کشور را اینجا پیدا کنید

برنامه نویسی تغذیه و تمرین برای هایپرتروفی و چربی سوزی

برنامه نویسی تغذیه و تمرین برای هایپرتروفی و چربی سوزی

وبینارهای تخصصی برنامه نویسی تغذیه و تمرین با اهداف هایپرتروفی و چربی سوزی

2 موضوع با اساتید برتر

زمان پنجشنبه و جمعه 9 و 10 بهمن ماه 99

اعطای گواهینامه دوزبانه معتبر قابل ترجمه

اعطای رایگان کتاب به شرکت کنندگان

ثبت نام و مشاوره در واتساپ

0939-570-1150 (پورعابد)

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room