مربینو

بهترین اطلاعیه های ورزشی کشور را اینجا پیدا کنید

آزمون آنلاین سطح 7 یوگا (بانوان)

آزمون آنلاین سطح 7 یوگا (بانوان)

آزمون آنلاین سطح 7 یوگا (بانوان)

مهلت ثبتنام:99/11/24

تاریخ آزمون:99/11/30

پیش نیاز:داشتن مربیگری درجه3یوگا

جهت هماهنگی:09168882246

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room