مربینو

بهترین اطلاعیه های ورزشی کشور را اینجا پیدا کنید

آشنایی اعضا با حقوق و تکالیف خود در تعاونی ها

آشنایی اعضا با حقوق و تکالیف خود در تعاونی ها

کارگاه آنلاین؛ آشنایی اعضا با حقوق و تکالیف خود در تعاونی ها

زمان: ۱۷ لغایت ۱۹ آذرماه

ثبت نام از طریق واتساپ
۰۹۳۷۶۹۸۱۰۹۶

 

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room