مربینو

بهترین اطلاعیه های ورزشی کشور را اینجا پیدا کنید

وبینار های نسخه نویسی و ماساژ درمانی

وبینار های نسخه نویسی و ماساژ درمانی

وبینار های نسخه نویسی و ماساژ درمانی

دوره های تئوری و به صورت مجازی (وبینار)برگزار میشود .
مبلغ:95تومان

همراه با گواهینامه معتبر با تایید دانشگاه و فدراسیون

جهت هماهنگی وثبت نام:

به شماره واتساپی09020818835پیام دهید .

شرکت در این دو وبینار برای عموم در همه جای کشور آزاد هست

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room