مربینو

بهترین اطلاعیه های ورزشی کشور را اینجا پیدا کنید

وبینارطراحی تمرینات کاهش وزن در منزل

وبینارطراحی تمرینات کاهش وزن در منزل

وبیناراصول و نحوه طراحی تمرینات کاهش وزن در منزل
چگونه تمرینات طراحی شوند؟
افراد بیمار چگونه تمرین کنند؟
مکمل های گیاهی در منزل کدام اند؟
مدت و شدت تمرینات چقدر باشد؟
با چربی های موضعی چه کار کنیم؟

زمان:3بهمن 99
ساعت 10:30الی12

ثبت نام در سایت
https://eseminar.tv

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room