مربینو

بهترین اطلاعیه های ورزشی کشور را اینجا پیدا کنید

وبینار پیشگیر و بازتوانی در آسیب های شایع زانو

وبینار پیشگیر و بازتوانی در آسیب های شایع زانو

وبینار پیشگیری،بازتوانی و بازگشت به ورزش در آسیب های شایع زانو

مدرس: افشین رهبری

نحوه برگزاری:به صورت آنلاین

ثبت نام در تلگرام:
۰۹۰۳۹۴۴۰۵۲۵

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room