مربینو

بهترین اطلاعیه های ورزشی کشور را اینجا پیدا کنید

دوره کاربر ماساژ

دوره کاربر ماساژ

دوره کاربر ماساژویژه دی ماه1399

تاریخ برگزاری:99/10/23

مبلغ کل شهریه:2/400/000

پیش پرداخت ثبت نام:1/000/000

موارد رایگان این دوره:

جزوات آموزشی ماساژ
کتاب های آموزشی ماساژ
فیلم های اموزشی ماساژ
نرم افزار های آموزشی ماساژ

گواهینامه دریافت شده از این دوره آموزشی تنها گواهینامه رسمی در ایران جهت فعالیت و گرفتن مجوز یا پروانه کسب در حوزه ماساژ میباشد.
همچنین این گواهینامه در کشور هایی که عضو سازمان جهانی کار هستند دارای ارزش واعتبارو مورد تاییدمیباشد.

آدرس اموزشگاه:تهران،میدان توحید،خیابان ستارخان،نبش کوچه کاج،پلاک85، زنگ دوم ،طبقه دوم

شماره جهت هماهنگی:

021_66422719

09129366140

09353496975

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room