مربینو

بهترین اطلاعیه های ورزشی کشور را اینجا پیدا کنید

سمینار فیزیولوژی پیشرفته

سمینار فیزیولوژی پیشرفته

سمینار فیزیولوژی پیشرفته

عضله و هایپر تروفی پروفسور حمید رجبی

آناتومی پیشرفته حرکات بدنسازی استاد علیپور

کالبد شناسی عضلات اصلی بدنسازی روی جسد دکتر مسجدی

به همراه هدیه ویژه کتاب اناتومی بدنسازی به قیمت ۱۴۵ هزتر تومان بصورت رایگان

با مدرک معتبر از دانشگاه خوارزمی تهران

ثبت نام و هماهنگی
09226692039

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room