مربینو

بهترین اطلاعیه های ورزشی کشور را اینجا پیدا کنید

دوره مربیگری تئوری درجه3

دوره مربیگری تئوری درجه3

رگزاری دوره مربیگری تئوری درجه3

پیش نیازکلیه رشته های ورزشی

زمان برگزاری:نیمه دوم دی ماه 99

روش برگزاری:آنلاین

هزینه شرکت دردوره 2000000ریال

شرایط ثبت نام:

حداقل سن20سال

کپی شناسنامه وکارت ملی

مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

برای آقایان:پایان خدمت یاکارت معافی

اصل فیش واریزی

هماهنگی:09393667336

هیئت ورزشهای جانبازان ومعلولین استان خوزستان

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room