مربینو

بهترین اطلاعیه های ورزشی کشور را اینجا پیدا کنید

دوره زمانبندی تغذیه درتمرینات بدنسازی

دوره زمانبندی تغذیه درتمرینات بدنسازی

دوره رایگان زمانبندی تغذیه درتمرینات بدنسازی

وبیناردانش افزایی جهت افزایش دانش فنی مربیان ومدیران باشگاه های ورزشی

زمان برگزاری:جمعه5دی
ساعت16الی

شرکت دراین دوره رایگان وبرای عموم آزادمیباشد

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room